Stanovy klubu

Paragliding klub Oslany (ďalej PKO)                                                                                       

PKO je voľné a nezávisle združenie amatérskych paragliderov.

Členom PKO sa môže stať každý, kto zaplatí členský poplatok v plnej výške a bude sa držať ďalších ustanovení klubu.

PKO nevolí predsedu klubu.

Všetky rozhodnutia sú diskutované so všetkými aktívnymi členmi.

Ustanovenia:

Členovia sa zúčastňujú na stretnutiach organizovanými inými členmi.
Členovia sa zúčastňujú na úprave štartovacích terénov v blízkom okolí.
Úpravy, ktoré by viedli k vážnemu poškodeniu životného prostredia sú zakázané.
Každý člen je povinný vlastniť kompatibilné komunikačné zariadenie.
Každý člen je povinný vlastniť základné bezpečnostné vybavenie ( prilba a záložný padák)
Členovia sa musia vo vzduchu držať konvencií stanovený organizáciou LAA a nesmú inak ohrozovať ostatných pilotov.
Členovia sa nesmú vystavovať riziku, ktoré by viedlo k úrazu ( neletový terén, nepriaznivé podmienka atď. )

Členské poplatky:

Členský poplatok je stanovený na 500 Sk ročne.

Členský poplatok sa uhrádza do konca januára.

Poplatok sa využíva na nákup opravných materiálov a činnosť webovej stránky.

 

klub terény galéria odkazovač archív súbory linky

webdizajn www.eudius.sk c 07