paragliding motorový paragliding

Pilot navigátor - je naša aplikácia, ktorá vám uľahčí
výber vhodného terénu.

Aktualizovaný zoznam plôch pre MPG nájdete na www.setoop.sk